Wyobraź sobie wielki stół zasypany tysiącem archiwalnych zdjęć. Z łatwością rozpoznajesz, że to fotografie rodzinne, że pochodzą z różnych dekad, że są na nich rozmaici ludzie i sytuacje. Nic o nich nie wiesz, a zarazem wydają się jakoś znajome – być może przypominają ci te, które znasz z własnych, domowych zbiorów. Wyobraź sobie, że zaczynasz je przeglądać. Przebierasz, przekładasz, wybrane bierzesz do ręki i zbliżasz do oczu by zobaczyć wyraźniej, sięgasz w głąb stosu, odkrywasz kolejne, a twój wzrok zatrzymuje się na wybranych twarzach, scenach, detalach. A teraz wyobraź sobie, że masz z tego tysiąca zdjęć wybrać dziesięć, z którymi coś cię łączy. Jakie wybierzesz?
W projekcie „AUTENTYZM. Rodzina. Archiwum. Historia”, wzięło udział 20 uczestników, którzy stanęli właśnie przed takim wyborem. Połączyło nas zainteresowanie fotografią rodzinną a także pomysł użycia jej do spotkania, wymiany opowieści i twórczego doświadczenia w grupie dorosłych osób. Połowę z uczestników wyróżniała jeszcze jedna ważna cecha, były to osoby ze spektrum autyzmu. Spotkaliśmy ze sobą grono osób, które łączyła chęć poznania się nawzajem, ale różnił sposób używania języka, myślenia, wartościowanie emocji, wyrażania potrzeb i zainteresowań. Materiałem do wspólnej pracy i działania było to, co nam wspólne – zainteresowanie archiwum fotografii rodzinnych i gotowość do podzielenia się własnymi historiami. Pracując w parach, szukaliśmy połączeń między zdjęciami, ale także między sobą nawzajem. Fotografie cięliśmy, powiększaliśmy, sklejaliśmy, układaliśmy w sekwencje – czasami kierując się intuicją i przyjemnością obcowania z fotograficzną materią, czasami podejmując decyzje w toku rozmów, negocjacji, prób wzajemnego zrozumienia swoich skojarzeń, chęci i emocji. Niektórzy dołączyli do swoich kolaży zdjęcia z własnych, domowych zbiorów oraz słowa, skojarzenia, fragmenty tekstów. Zapraszamy do obejrzenia prac przygotowanych przez uczestników warsztatów i wspólnego zgłębiania Archiwum Historii Mówionej. * Od 30.08.2016 wystawa będzie prezentowa na małej sali, następnie od 8.09.2016 do 30.09.2016 będzie można zapoznać się z jej fragmentami w przestrzeni kawiarni.
Dom Spotkań z Historią i Ośrodek Karta mają wiele skarbów. Jednym z nich jest Archiwum Historii Mówionej. Archiwum to zawiera ogromną cyfrową kolekcję fotografii rodzin z terenów całej obecnej i przedwojennej Polski, ale nie tylko. Wiele albumów opowiada historie rodzin od XIX do końca XX wieku. Fotografie te są tak różnorodne jak różnorodne były rodziny na przestrzeni wieków. Na ich podstawie wiele można się dowiedzieć o historii ludzi i miejsc. Można poobserwować też historię samej fotografii i jej trendów. Ten bogaty zbiór będzie dla nas okazją do spotkania i odkrywania naszej różnorodności. Zorganizujemy cztery warsztaty dla dorosłych. Animatorzy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” i Edukatorzy DSH pomogą nam zapoznać się z wybranymi elementami kolekcji i na ich podstawie zgłębić historie rodzin, miejsc, fotografii, a także nas samych. A skoro mówimy o różnorodności: do warsztatów zapraszamy także dorosłych ze spektrum autyzmu. Dzięki partnerstwu Fundacji SYNAPSIS i obecności ich doświadczonych terapeutów – cały projekt będzie dostosowany do ich oczekiwań i potrzeb.

Podczas czterech godzinnych spotkań warsztatowych będziemy tworzyć swoje mini-projekty związane z tematem fotografii i rodziny. W procesie twórczym wesprze nas Kobas Laksa, artysta sztuk wizualnych, fotograf, autor filmów, pomoże przekształcić indywidualne dzieła w spójną wystawę, którą zaprezentujemy w DSH szerokiej publiczności.
Warsztaty tworzą i poprowadzą animatorki Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”: Agnieszka Pajączkowska i Alicja Szulc, edukatorki Domu Spotkań z Historią: Joanna Rączka i Jagna Kofta oraz Kobas Laksa. Warsztaty powstają we współpracy z terapeutkami Olgą Świeża i Aleksandrą Duszczyk z Fundacji SYNAPSIS.

Liczymy na Waszą ciekawość świata, historii oraz na chęć zaciekawienia innych sobą. W tym projekcie będziemy działać razem, wzajemnie się wspierać i od siebie nawzajem uczyć. Z naszego doświadczenia wynika, że efekty są wtedy nieporównywalnie lepsze, a czas ciekawszy. Dołączcie do nas!

Żeby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy – do pobrania TUTAJ – i wysłać go na adres email info@autentyzm.pl do 12 maja 2016. Oprócz danych kontaktowych w formularzu prosimy Was o nadesłanie skanu ulubionego zdjęcia o tematyce rodzinnej i krótką informację dlaczego właśnie to zdjęcie wybraliście. Przyjmiemy najbardziej zainteresowanych oraz tych, którzy potwierdzą swoją obecność w dniach planowanych warsztatów, czyli: 30 maja, 10 czerwca, 13 czerwca i 24 czerwca w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Marta Białek-Graczyk, prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Koordynatorkami projektu są Aleksandra Sztajerwald i Aleksadra Dybkowska-Grefkowicz.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Twórcy projektu:

Aleksandra Dybkowska-Grefkowicz – animatorka kultury, siostra dorosłego brata z autyzmem. Ukończyła studia w the City College of New York oraz program MA Lancaster University w Center for Social Sciences, IFiS PAN. Od 2011 roku pracuje jako specjalista ds. genealogii i historii rodzinnych w Dziale Genealogii Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2014 roku w ramach Laboratorium Pomysłów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” współorganizowała projekt fotograficzny „WARSZAWA tak ją widzę.”

Aleksandra Sztajerwald – animator społeczno-kulturowy, od 2008 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, gdzie odpowiadała za działania promocyjne i wolontariat, a także za współpracę z placówkami kulturalnymi i bibliotekami. Pomysłodawca i koordynator projektu “Kultura przyjazna osobom z autyzmem”, którego celem było wypracowanie uniwersalnych rozwiązań umozliwiających placówkom kultury stanie się miejscami przyjaznymi osobom z autyzmem.

Agnieszka Pajączkowska – animatorka kultury, edukatorka, twórczyni projektów kulturalnych i interdyscyplinarnych. Interesuje się codziennymi praktykami fotograficznymi – prowadzi działania i warsztaty o fotografii i rodzinnych archiwach, w IKP UW pisze doktorat, we współpracy z DSH pracuje nad wystawą zdjęć z Archiwum Historii Mówionej. Prowadzi Wędrowny Zakład Fotograficzny (www.wedrownyzakladfotograficzny.pl). Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, Stowarzyszeniem Katedra Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacją im. Zofii Rydet. W 2015 roku stypendystka MKiDN w dziedzinie „Sztuki wizualne”.

Alicja Szulc – fotograf, animator, pedagog. Od 2010 roku związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, członek grupy Latających Animatorów Kultury, realizuje projekty fotograficzno-filmowe na terenie całej Polski. Wspólpracuje z instytucjami, organizacjami kultury, min.: z Muzeum Historii Żydów Polskich, Fundacją Mederi, Narodowym Instytutem Audiowizualnym.

Kobas Laksa – polski artysta sztuk wizualnych, fotograf, autor filmów. Studiował na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W swych działaniach używa różnorodnych mediów – fotografii, fotokolaży, performansu, instalacji, filmu. Jest konceptualnym odważnym artystą wizualnym posługującym się medium fotografii, posługuje się techniką foto-kolaży i fotomontaży (Portret miejski Warszawa); Obie techniki ciekawie łączą się z naturalną potrzebą wielu autystów do układania przedmiotów w określonym porządku według ich rozmiaru, koloru, kształtu, itd. Od trzech lat przekształcił praktykę artystyczną w działanie społeczne: jest tatą Jonatana, 3-letniego chłopca z zespołem Downa i opowiada o swoim doświadczeniu działając na rzecz lepszego poznania potrzeb i sposobu postrzegania świata przez osoby z zespołem Downa i ich rodziny. Kobas Laksa sprawdził się jako edukator w działaniach edukacyjnych m.in jako mentor w programie “Fotoprezentacje” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”.

Joanna Rączka – absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, z wykształcenia historyk, z doświadczenia edukator, od niedawna specjalistka działu edukacji Domu Spotkań z Historią. Animatorka Centrum Nauki Kopernik; w ramach współpracy z CNK prowadziła szkolenia dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem metodą otwartego doświadczenia. Przez dwa lata prowadziła lekcje muzealne i warsztaty w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, w tym dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Aleksandra Duszczyk – pedagog specjalny, arteteraputa, od 6 lat terapeuta w Fundacji SYNAPSIS, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne oraz konsultacje dla rodzin. Interesuję się wykorzystywaniem nowych technologii w pracy z osobami z ASD.

Olga Świeża – terapeutka pracująca na co dzień z osobami ze spektrum autyzmu. Współpracowała, m.in. przy projekcie „Warszawa tak ją widzę”. Zaangażowana w tworzenie rozwiązań umożliwiających korzystanie osobom ze spektrum autyzmu z ofert placówek kultury.

Ewelina Sochacka – psycholog, terapeutka środowiskowa, pracuje z osobami ze spektrum autyzmu, prowadzi indywidualne zajęcia, asystuje w szkołach, współorganizuje i prowadzi wakacyjne turnusy terapeutyczne dla dzieci. Współpracowała przy projekcie fotograficznym „WARSZAWA tak ją widzę”.

Marta Białek-Graczyk – prezeska Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, koordynatorka programu „Zoom na domy kultury”. Socjolożka i dziennikarka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Laboratorium Reportażu Collegium Civitas. Autorka projektów społecznych i książek poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania projektami społecznymi.


Katarzyna Madoń-Mitzner
– historyk teatru, redaktor i dokumentalistka. Zastępca dyrektora Domu Spotkań z Historią do spraw merytorycznych. Prowadzi Archiwum Historii Mówionej. Współtworzyła pismo „Karta”, Archiwum Wschodnie, Ośrodek KARTA, program Historia Mówiona. Autorka “Ocaleni z Mauthausen” oraz licznych publikacji w „Karcie”, a także wystaw i prezentacji multimedialnych; redaktor książek (m.in. „Dotknięcie anioła” Henryka Schönkera). Od połowy lat 80. nagrywa relacje biograficzne świadków historii, m.in. osób represjonowanych przez system komunistyczny, żołnierzy AK i powojennego podziemia, byłych więźniów obozów koncentracyjnych

Magda Szymańska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, redaktor i korektor; zastępca kierownika Archiwum Historii Mówionej DSH; współautorka publikacji „Warszawa międzywojenna w pamięci jej mieszkańców” i „Warszawa okupowana. Relacje świadków”, autorka publikacji „Mieszkańcy Warszawy w czasie Powstania 1944” oraz „Powroty. Warszawa 1945–46”; koordynatorka projektu www.audiohistoria.pl, będącego wizytówką Archiwum.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Od 2002 roku realizujemy projekty społeczno -kulturalne w całej Polsce. Produkujemy projekty artystyczne i społeczne. Szkolimy, przyznajemy dotacje, wydajemy książki. Tworzymy i promujemy nowe modele działania w sferze kultury. Prowadzimy projekty, które wynikają z naszych pasji i obserwacji świata. Jesteśmy wierni ważnym dla nas wartościom: autentyczności, wysokiej jakości propozycji i czerpaniu satysfakcji z naszych działań. Mamy sieć animatorów kultury w całym kraju, stabilnych partnerów, doświadczenie i umiejętności, które pozwalają nam eksperymentować, wyznaczać nowe trendy i wdrażać odważne projekty.

PARTNERZY:

Dom Spotkań z Historią (DSH)
Powstał w 2005 roku z inicjatywy Ośrodka KARTA. Od marca 2006 działa jako instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy. DSH zajmuje się historią Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Szczególne miejsce poświęca przeszłości stolicy i historii jej mieszkańców. W dwóch galeriach wewnętrznych oraz na pobliskim skwerze organizuje wystawy historyczne. DSH realizuje wiele różnorodnych projektów edukacyjnych (w tym międzynarodowych) orazorganizuje cykle spotkań, pokazy filmów, promocje wydawnicze, dyskusje, seminaria i konferencje. Publikuje książki historyczne, a w swojej księgarni oferuje bogaty wybór pozycji dotyczących XX wieku. Archiwum Historii Mówionej prowadzone wspólnie z Ośrodkiem KARTA gromadzi, opracowuje i udostępnia relacje świadków historii mówionej, digitalizuje zdjęcia, dokumenty i filmy.

Fundacja SYNAPSIS
Misją Fundacji jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Fundacja prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci, młodzieży, a także dorosłych osób z autyzmem. Specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej drugiego roku życia. Wypracowuje i stale rozwija komplementarne podejście w terapii autyzmu „AUTICA”. Fundacja zajmuje się realizacją szkoleń i konferencji dla rodziców, wolontariuszy i profesjonalistów, propagując wszechstronną wiedzę na temat autyzmu. Fundacja realizuje zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości życia dzieci i osób dorosłych z autyzmem w Polsce. Fundacja prowadzi działania – kampanie społeczne oraz działalność wydawniczą – na rzecz zwiększenia poziomu społecznej świadomości dotyczącej problemu autyzmu. Fundacja realizuje działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Stowarzyszenie Terapeutów
Od 2003 roku pomyślnie realizuje misję przeciwdziałania izolacji społecznej grup i środowisk narażonych na marginalizację. Organizujemy różne formy pomocy osobom, które same nie potrafią sobie poradzić. Jako instytucja szkoleniowa prowadzimy działania edukacyjne w zakresie kształtowania właściwych postaw wobec grup i osób nieakceptowanych i nie zaadaptowanych społecznie, a także szkolenia zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią. Skuteczność działań Stowarzyszenia gwarantuje Zespół złożony z doświadczonych i zaangażowanych w pracę terapeutów, którzy doskonalą swój warsztat zawodowy oraz dbają o rozwój osobisty poprzez superwizje, szkolenia, coaching, zespołową pracę kliniczną. We wszystkich formach i strukturach naszej pracy pomagają nam wolontariusze, którzy w zamian za pomoc w realizacji zadania otrzymują specjalistyczne przeszkolenie.